Nagrade i sertifikati

Veliki doprinos razvoju Perihard-a donela je integracija sistema menadžementa kvalitetom: ISO 9001 još 2001.godine i zaštitom životne sredine ISO 14001 od 2007.godine, koji se od tada aktivno primenjuju u svakodnevnom poslovanju.

Nižu se nagrade i priznanja, izlaganje na međunarodnim sajmovima (Cebit, Systems, Paperworld, Remax), radi na povećanju izvoza i nastavlja sa pionirskim radom na razvoju ekologije u Srbiji.