HP računari

HP se specijalizovao za razvoj i proizvodnju računara,  opreme za skladištenje podataka i  umrežavanje, dizajniranje softvera i pružanje usluga. Glavne linije proizvoda uključivale su lične računarske uređaje, servere za preduzeća i industriju, povezane uređaje za skladištenje, mrežne proizvode, softver i raznovrsnu paletu štampača i drugih proizvoda za snimanje.