eDokument PoliSign – sve se računa!

eDokument:
sigurniji, brži, povoljniji način…

Izdavanje elektronskih dokumentata (e-faktura, knjižnih pisama, izvoda otvorenih stavki…) jeste brže, jednostavnije, pouzdanije i jeftinije od izdavanja papirnih dokumenata. Napravite i pošaljite e-fakture i druge elektronski potpisane dokumente u tri jednostavna koraka:

 1. E-faktura šalje se na štampu na virtuelni štampač umesto pravi (generiše PDF fajlove umesto štampe)
 2. E-faktura obrađuje se putem eDokument PoliSign aplikacije: masovno automatsko adresiranje i automatsko potpisivanje;
 3. E-faktura šalje se masovno, na jedan klik, a status isporuke prati se u realnom vremenu (poslat → čeka na preuzimanje → uručen → obostrano potpisan).

Brza implementacija, podržana integracija sa bilo kojim IT sistemom koji već koristite, kratka i efikasna korisnička obuka i lako usvajanje rada omogućavaju vam da u roku od dve nedelje izdate svoje prve elektronske fakture i druge elektronske dokumente.

Osnovni delovi sistema:

 • eDokument PoliSign je program koji se koristi za automatsko adresiranje, pregled, masovno potpisivanje i slanje digitalno potpisanih PDF dokumenata
 • eDokument Clearing Server je centralno mesto gde se svi dokumenti razvrstavaju i odakle se isporučuju partnerima.
 • eDokument Portal je mesto na kojem možete preuzeti nove dokumente.
edocument

Prednosti eDokumenta:

 • Slanje eDokumenta znatno je jeftinije nego štampanje, koverta i poštarina,
 • Brza i sigurna isporuka eDokumenta,
 • Evidencija eDokumenta prema statusu,
 • Sva eDokumenta stižu na jedno mesto bez mogućnosti da se zagube,
 • Nakon završene razmene eDokument alati podržavaju poslovne procese koji prate obradu primljenih dokumenata. Tako je za sve ulazne eDokumente moguće izvršiti njihovo odobravanje ili odbacivanje kako bi odgovorne osobe u sledećoj fazi znale da li iste dokumente mogu dalje obrađivati ili ne.
Iskoračite u izdavanje elektronskih dokumenata odmah! Brza implementacija, podržana integracija sa bilo kojim IT sistemom koji već koristite, kratka i efikasna korisnička obuka i lako usvajanje rada omogućavaju vam da u roku od dve nedelje izdate svoje prve elektronske dokumente.