ph servis desk.

Tačna, pouzdana i pravovremena usluga, koja angažuje minimum Vaših resursa, odlika je poslovne izvrsnosni kojoj težimo. Naš SERVIS DESK kroz jedinstvenu tačku kontakta (SPOC) prima i rešava sve Vaše korisničke zahteve.

Servis desk deluje proaktivno za sve korisničke potrebe kod klijenata koji imaju ugovoren monitoring uređaja. Nalozi za isporuku potrošnog materijala ili servisna podrška dolaze korisniku iz servis deska, a ne suprotno, što utiče na optimizaciju zaliha i procesa.

PH Seris desk možete kontaktirati emailom servicedesk@perihard.com i telefonom na brojeve 011 2070-962, 011 276-00-17, 063 605-137, 063 246-794

Phone     +381 11 2070-962, 11 276-00-17, 

                +381 63 605-137; 063/246-794  

Mail      servicedesk@perihard.com 

Nakon prijave, imate mogućnost izbora zahteva:

nabavka potrošnog materijala
reklamacija
incident (kvar štampača)
usluga
Prilikom potvrde unosa podataka za bilo koji od pomenutih zahteva, servis desk će Vam poslati, na prethodno definisanu e-mail adresu, identifikacioni broj, ID, zahteva koji je otvoren.
Ista poruka se šalje na adresu odgovorne osobe, u okviru PERIHARD tima, za rešavanje zahteva.

mora biti u vezi artikala iz ugovorenog cenovnika, podešenih za klijenta i neophodno je da korisnik unese potrebne količine u kućice.
Korisnik unosi vrstu uređaja ili potrošnog materijala birajući iz padajuće liste neki od idenata (artikala) koji pripada primarnoj klasifikaciji „UR“ ili „GP“ a koje je klijent ikada upotrebljavao ili servisirao kod PERIHARDa. Ukoliko ne može da pronađe odgovarajući uređaj, korisnik ostavlja polje prazno, popunjava polje za opis problema, bira mesto vršenja servisa i unosi, obavezno, serijski broj toner kasete i, opciono, uređaja.
se vrši unosom vrste uređaja birajući je iz padajućeg menija koji sadrži podatke o ugovorenim uređajima, iz OpitmalPH ili LitePH paketa, unosi mesto incidenta, kratak opis problema i, u napomeni, telefone kontakt osobe.
se zahteva u zavisnosti od toga da li je definisana ili ne ugovorom o pružanju usluga. Ukoliko je definisana u polje Napomena se upisuje vrsta neophodne usluge (instalacija, premeštanje, preuzimanje, potreba za obaveštenjem o defektaži, itd.) Ukoliko se radi o usluzi koja nije definisana ugovorom, u polje Napomena se upisuje opis neophodne usluge (cena, dostupnost, rok odziva, itd.) kao i zahtev za odgovorom.

U okviru aplikacije postoji prepiska na zahtevu, te na ovaj način mogu direktno komunicirati osoba koja je otvorila zahtev i osoba kojoj je dodeljen na rešavanje.
Nakon svake poruke, drugi sagovornik će biti obavešten e-mail porukom koja sadrži vezu do otvorenog zahteva i tekst poruke.

Ukoliko niste registrovani za ovu uslugu možete kontaktirati PH Servis desk sa zahtevom za otvaranje korisničkog naloga.

Servis

Canon i Lexmark

HP i Samsung

Laserski štampači

Multifunkcionalni uređaji

Matrični štampači

servis

U skladu sa poslovnom politikom PERIHARDA, koja se temelji na načelima politike kvaliteta, unapredili smo servisnu uslugu transformacijom tiketing sitema u servis desk. Cilj implementacije servis deska je efikasnija primena LitePH i OptimalPH paketa kroz bolju, pouzdaniju komunikaciju sa Vama, brže rešavanje problema, isporuke tonera u pravo vreme, štednju korisničkog vremena, a kao i minimizaciju negativnih uticaja kvarova na poslovanje.

Tim koji stoji iza ove usluge, pored servisnih tehničara, čine i tri sistem integratora i dve osobe u tehničkoj podršci kako bismo Vam, na što brži i efikasniji način, pružili „first resolution“ odgovore i rešenja problema sa Vašim uređajima za štampu, skeniranje i kopiranje.