Inkjet štampači su poznati i kao mlazni štampači. Naziv su dobili po mastilu (ink=mastilo, prim.prev.) koje koriste prilikom štampe. Da bismo...

ČITAJ DALJE