Prazne toner kasete

Toner kaseta je deo elektronskog ne-inertnog otpada. Generatori ovog otpada dužni su, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016), Pravilnikom o dokumentu o kretanju otpada („Sl. glasnik RS“, broj 114/2013), kao i listom otpada u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanjui klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, broj 56/2010) da prazne toner kasete predaju firmama koje imaju integralnu dozvolu za njihovo skladištenje i tretman pri čemu dobijaju „Dokument o kretanju otpada“.

Napomena: toner kasete koje potiču sa dalekog istoka (tzv. klonovi, zamenski, „for use“) nisu upotrebljive za remont zbog lošeg kvaliteta plastike, neodgovarajućih metalnih vijaka i ostalih delova. One nemaju ekološki kraj svog životnog ciklusa i uglavnom završavaju na deponijama zagađujući našu životnu sredinu.

S ponosom ističemo da naše remontovane toner kasete potiču od praznih originalnih toner kaseta i samo takve kasete preuzimamo od generatora otpada.

Kupovina remontovanih toner kaseta je ekološki odgovorna kupovina, dok je kupovina novoproizvedenih kaseta ekološki neodgovorna jer takve kasete zagađuju naše reke i zemljište na kraju životnog ciklusa, a količina otpada se stalno povećava.

Za uslove preuzimanja pozovite:

011 2436 019
011 2432 383

Radnim danom od:

08:00 – 16:00h

Upotreba remontovanih toner kaseta u velikoj meri doprinosi zaštiti naše životne sredine i štednji prirodnih resursa.

Call Now Button