univerzitet_singidunum-konferencija_finiz2016

Perihard na konferenciji FINIZ 2016

djordje Događaji, Vesti

Na samom početku završnog meseca kalendarske godine imali smo priliku da uzmemo učešće na 3. međunarodnoj naučnoj konferenciji Univerziteta Singidunum, FINIZ 2016. U okviru sesije Digitalna transformacija i cybersecurity rizici poslovanja, održali smo predavanje „Prednosti i mane digitalizacije u kontroli toka dokumenata u kompanijama“.

Tema ovogodišnje konferencije bila je „Rizici u savremenim uslovima poslovanja“, a održana je 2. decembra u zgradi Univerziteta Singidunum. Preko 500 učesnika iz nekoliko zemalja je neposredno prisustvovalo događaju dok je isti bilo moguće pratiti putem direktnog prenosa. Posetioci, i pratioci, imali su prilike da prate prezentacije i predavanja eminentnih stručnjaka iz privrede kao i naučnih radnika i to iz državne revizorske institucije, udruženja i komora revizora, kompanija iz oblasti IT, FMCG, marketinga, ministarstva finansija, javnih preduzeća, bankarskog sektora itd.

univerzitei_singidunum_finiz2015

Nakon plenarne, predavanja su se odvijala u 8 paralelnih sesija:

  • Naučni i studentski radovi
  • Stručni radovi računovodstvo, revizija, poslovne finansije, kontroling, pravo kao i finansije i bankarstvo
  • Računovodstvo i revizija
  • Interna revizija
  • Korporativno upravljanje
  • Digitalna transformacija i cybersecurity rizici poslovanja
  • Controlling
  • Procena vrednosti i reforma finansija javne uprave

Sesije su obuhvatale tematske oblasti računovodstvo, interna i eksterna revizija, korporativne finansije i upravljanje, pravo, osiguranje, evaluacija i rizik, informacioni sistemi za podršku odlučivanju, kontroling, preduzetništvo kao i forenzika.

perihard_na_konferenciji_finiz2016

Kroz našu temu „Prednosti i mane digitalizacije u kontroli toka dokumanata u kompanijama“ skrenuli smo pažnju na, često zapostavljeni, segment upravljanja, kontrole i arhivranja dokumenata. Kod ove teme interesantna je sveobuhvatnost procesa, u vezi štampe, skeniranja i kopiranja dokumenata, koji prožimaju segmente IT, finansija, menadžmenata, ekologije kao i sigurnosti. Sami procesi mogu biti jednostavni, transparentni i prihvatljivi za kontrolu finansija i sigurnosti. Prikazali smo kako Perihard, Canon Advanced Office Soultions Partner, kroz naše rešenje OptimalPH, upotrebom Canon uređaja kao i softvera uniFLOW, imageWARE Management Console, IRIS i Therefore, sve pomenute procese može objediniti, staviti pod kontrolu i optimizovati.