Imate li Dokument o kretanju otpada?

  • 1000 godina je potrebno da bi se razgradila plastika 1 toner kasete
  • 300 miliona toner kaseta godišnje završi na deponijama
  • 4 kg sirovog materijala je potrebno za 1 kg novog materijala za proizvodnju toner kasete 3 litra ulja se koristi za proizvodnju jedne toner kasete
  • 75% komponenti se mogu ponovo upotrebiti u remontovnoj toner kaseti

Danas još uvek mnogi potrošači jednostavno bace svoje prazne toner kasete za štampače nakon upotrebe. Prazni toneri završe na deponiji ili se spaljuju, pri čemu se zagađuje životna sredina i gube skupi materijali (aluminijum, čelik).

Naš posao – remont toner kaseta – usmeren je na smanjenje štetnih uticaja na okolinu pri čemu zadovoljavamo najviše ekološke principe i zakonske obaveze. Reproizvedene toner kasete, kroz proces industrijskog remonta, generišu 40-60% manju emisiju CO2 od proizvodnje novih toner kaseta. Zato vlade razvijenih zemalja potpomažu ovu delatnost kroz označavanje proizvoda ekološkim znacima (White Swan), “green purchasing” i druge aktivnosti, da bi štitile svoje zemljište, vodu i vazduh.

Koristeći reproizvedene tonere (reused) uštedećemo električnu energiju, vodu, drvo, ulje , neobnovljive i oskudne resurse. Smanjićemo emisiju CO2 koji oštećuje ozonski omotač i minimizirati efekate staklene bašte, kao i količinu otpada kroz ponovnu upotrebu za obnovljeni, remontovani proizvod i još stvoriti ekonomsku pogodnost za korisnika.

Mnoge velike kompanije počinju da gledaju na zelenu tehnologiju kao ključni faktor uspeha. Učestvujte i Vi u ovom trendu. Svoju istrošenu toner kasetu nemojte baciti. Predajte je nama. Kao dokaz o Vašem zakonskom postupanju sa otpadom izdaćemo Vam overeni Dokment o kretanju otpada.

Kada sledeći put budete kupovali toner kasetu za Vaš štampač razmislisite o uticaju na životnu sredinu.

Prepustite nama brigu o Vašim praznim toner kasetama i budite bezbedni kada vas posete ekološke inspekcije.

Call Now Button