Korisnička zona

Telefoni:

+381 (11) 2070-962
+381 (11) 276-0017

Mobilni telefoni:

+381 (63) 605-137
+381 (63) 246-794

PH Servis desk

Portal za servisne zahteve

Tačna, pouzdana i pravovremena usluga, koja angažuje minimum Vaših resursa, odlika je poslovne izvrsnosni kojoj težimo. Naš SERVIS DESK kroz jedinstvenu tačku kontakta (SPOC) prima i rešava sve Vaše korisničke zahteve.

Servis desk deluje proaktivno za sve korisničke potrebe kod klijenata koji imaju ugovoren monitoring uređaja. Nalozi za isporuku potrošnog materijala ili servisna podrška dolaze korisniku iz servis deska, a ne suprotno, što utiče na optimizaciju zaliha i procesa.

PH Seris desk možete kontaktirati emailom servicedesk@perihard.com i telefonom na brojeve 011 2070-962, 011 276-00-17, 063 605-137, 063 246-794

Nakon prijave izaberite vrstu zahteva:

Prijava incidenta
se vrši unosom vrste uređaja birajući je iz padajućeg menija koji sadrži podatke o ugovorenim uređajima, iz OpitmalPH ili LitePH paketa, unosi mesto incidenta, kratak opis problema i, u napomeni, telefone kontakt osobe.
Nabavka potrošnog materijala
mora biti u vezi artikala iz ugovorenog cenovnika, podešenih za klijenta i neophodno je da korisnik unese potrebne količine u kućice.
Usluga
se zahteva u zavisnosti od toga da li je definisana ili ne ugovorom o pružanju usluga. Ukoliko je definisana u polje Napomena se upisuje vrsta neophodne usluge (instalacija, premeštanje, preuzimanje, potreba za obaveštenjem o defektaži, itd.) Ukoliko se radi o usluzi koja nije definisana ugovorom, u polje Napomena se upisuje opis neophodne usluge (cena, dostupnost, rok odziva, itd.) kao i zahtev za odgovorom.
Reklamacija na toner kasetu
Korisnik unosi vrstu potrošnog materijala birajući iz padajuće liste neki od idenata (artikala) koji pripada primarnoj klasifikaciji „GP“ a koje je klijent ikada upotrebljavao kod PERIHARDa. Ukoliko ne može da pronađe odgovarajući uređaj, korisnik ostavlja polje prazno, popunjava polje za opis problema, bira mesto vršenja servisa i unosi, obavezno, serijski broj toner kasete.
Reklamacija na uslugu/štampač
Korisnik unosi vrstu uređaja birajući iz padajuće liste neki od idenata (artikala) koji pripada primarnoj klasifikaciji „UR“ a koje je klijent ikada servisirao kod PERIHARDa. Ukoliko ne može da pronađe odgovarajući uređaj, korisnik ostavlja polje prazno, popunjava polje za opis problema, bira mesto vršenja servisa i unosi, obavezno, serijski uređaja.

U okviru aplikacije postoji prepiska na zahtevu, te na ovaj način mogu direktno komunicirati korisnik koji je otvorio zahtev i osoba kojoj je dodeljen na rešavanje.

Ukoliko niste registrovani za ovu uslugu možete kontaktirati PH Servis desk sa zahtevom za otvaranje korisničkog naloga.

Call Now Button