Iznajmljivanje štampača, skenera ili multifunkcionalnih uređaja

Da li da kupite ili jednostavno iznajmite štampač(e) na period koji Vam je potreban?

 • Najjeftiniji štampači skoro nikad nisu najpovoljnije rešenje, jer zbog skupog otiska mogu da naprave nekoliko puta veće troškove nego štampač koji je inicijalno nešto skuplji i to već u toku prve goodine korišćenja.
 • Realne troškove štampe treba sagledati kao ukupne troškove kroz ceo period korišćenja (Total Cost of Ownership), a ne samo kroz nabavnu cenu štampača koji odlučite da kupite.
 • U ukupnu cenu troška štampe ulaze: cena štampača, cena tonera po stranici (ne po kaseti), cena održavanja štampača po stranici i cena papira, sve to kroz amortizacioni ili životni vek štampača tj. period od 5 godina (ovisno o intenzitetu eksploatacije).
 • Sa finansijske tačke gledišta, iznajmljivanje štampača ima prednosti nad kupovinom jer se kapitalni troškovi pretvaraju u operativne.
 • Mi ćemo Vam pomoći da napravite optimalniji izbor uređaja i nikada ne pogrešite u izboru, bilo da se odlučite za kupovinu štampača StabilPH ili iznajmljivanje štampača OptimalPH. Sagledaćemo vaše poslovne procese koji uključuju štampanje, kopiranje i skeniranje te na osnovu specifičnih potreba svakog radnog mesta predložiti tehnički i finansijski optimalan izbor štampača ili multifunkcijskog uređaja sa ili bez pripadajućeg softvera za upravljanje štampom.

Iznajmljivanje štampača – prednosti

 • Nemate investiciju u opremu (novu ili polovnu)
 • Ne brinete o amortizaciji
 • Brzo i lako prilagođavanje novim zahtevima posla
 • Briga o štampaču je kompletno naša tokom perioda najma, a garantujemo da će uvek raditi kada Vam je potrebno.
 • Plaćate samo odštampane strane dok koristite uređaj(e).
 • Ukupni troškovi su potpuno transparentni.

Opcije iznajmljivanja:

 • Sve u ceni otiska
 • Sve u ceni toner kasete
 • Mesečni najam + cena po stranici
 • Mesečni najam + cena tonera
Call Now Button