}

Pon - Pet: 08:00 - 16:00

+381 (11) 276-00-16

Tabanovačka 27

PrintAudit

PrintAudit softver za praćenje uređaja za štampu, različitih proizvođača

Mnoge organizacije nisu svesne velike, čak ogromne, razlike u ceni otiska između različitih modela štampača i multifunkcionalnih uređaja. Pomenuta nesrazmernost može ići i do više stotina, čak 500, procenata. PrintAudit softver Vam može omogućiti smanjenje troškova štampe i do 75 procenata.

Steknite potpunu kontrolu nad sopstvenim okruženjem za štampu

Upotrebom PrintAudit softvera možemo pripremiti za Vas detaljne podatke ko u organizaciji najviše štampa, na kojim uređajima, koju vrstu dokumenata, itd. Na taj način uočićete, eventualnu, zloupotrebu uređaja, neefikasnost u upotrebi i postojanje uskih grla u radu. Povratite troškove štampe zaduživanjem troškovnih centara za dokumenta koja štampaju.

Smanjite troškove štampe i uticaj na okruženje

PrintAudit softver je veoma važan za nas, kako bismo kroz analizu rada uređaja prepoznali sve bitne faktore za optimizaciju i smanjenje troškova štampe, u Vašoj organizaciji. Na osnovu ovih podataka ukazali bismo Vam kako da preusmerite skupe poslove štampe na najefikasnije uređaje, kontrolišete troškove ispisa u boji ograničavanjem štampe po korisniku, računaru, štampaču, broju strana ili nekom drugom kriterijumu. Takođe, na ovaj način možete smanjiti količinu otpada ukazivanjem ili forsiranjem korisnika da štampaju dvostrano.

Call Now Button