Iskustvo

stečeno tokom 30 godina prenosimo Vam kroz procese analize, kreiranja i primene rešenja za upravljanje sistemom štampe koja štede vreme, novac i druge resurse.

Jednostavnost

je osnova poslovanja i izbora PERIHARD paketa usluga – posao može manje da košta, a više da vredi!

Pomoć

prilikom rešavanja Vašeg problema sa štampom, bilo koje vrste,
je naša dužnost!

 ključne su reči koje definišu PERIHARD rešenja

optimalPH

Kompletna usluga koja obuhvata: analizu, konsolidaciju, optimizaciju i integraciju hardvera, softvera i finansiranja, ustupanje na korišćenje i održavanje opreme, snabdevanje potrošnim materijalom, centralnu administraciju, monitoring i izveštavanje korisnika usluga. Više…

litePH

Podrazumeva print management uslugu uz sveobuhvatnu brigu o Vašoj postojećoj opremi , na svim lokacijama. Ova usluga je sinonim za uspostvaljanje kontrole nad troškovima štampe, kroz jedinstvenu cenu toner kasete ili odštampane strane. Više…

stabilPH

Stabilno poslovanje kompanija zahteva odličnu postprodajnu podršku.
„Just in Time“ isporuka servisnih usluga i svih proizvoda iz oblasti štampe je ključna odlika naše ponude, uz savete za kupovinu bazirane na 28 godina iskustva. Više…

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, mi smo

Gold_extended_horizontal_Perihard inzenjering-RGB
service1
Business_Partner_Insignia
LEXMARK-GoldPartner-Perihard
5koraka

Predstavljamo Vam 5 koraka za postizanje bolje poslovne efikasnosti

Rešenje OptimalPH predstavlja kompleksnu uslugu upravljanja sistemom štampe (Managed Print Services) kroz 5 međuzavisnih faza. Bazirano je na našoj standardnoj metodologiji, koja uključuje  ISO 20000 i ISO 27000 standarde. Više…

Save

Softver za nadzor i upravljanje štampanjem, skeniranjem i tokom dokumentacije obuhvata čitav niz elemenata, od osnovnih parametara uređaja, preko prepoznavanja skeniranih dokumenata do složenih pravila za kreiranje i upotrebu istih. Više…

eMaintenance logo
uniflow_web
therefore