Inkjet štampači su poznati i kao mlazni štampači. Naziv su dobili po mastilu (ink=mastilo, prim.prev.) koje koriste prilikom štampe. Da bismo ih bolje upoznali neophodno je da prvo saznamo kako rade. Inkjet štampači koriste  takozvanu "drop-on-demand" tehnologiju,...

opširnije