Rešenja

Da li znate…

 • koliki su Vaši STVARNI troškovi štampanja, kopiranja, skeniranja, faksiranja dokumenata…?
 • da li se pri kupovini uređaja rukovodite najnižom cenom? Znate li koje su finansijske posledice takve odluke tokom godina upotrebe?
 • koliko zapravo traje proces rada sa svim dokumentima u postojećem sistemu štampe?
 • koliko Vas košta svaka štampana strana? … Na svakom štampaču
 • da faksiranje i skeniranje možete završiti e-mailom, bez štampanja?
 • koliko dobavljača pruža podršku vašem sistemu štampe?
 • ko sve štampa kolor materijale, i da li je to neophodno?
 • ko sve u Vašoj kompaniji može da pritisne „enter” i odštampa poverljiv dokument?
 • da li su baš svi vaši materijali i dokumenti morali proći kroz štampač?
 • koliko zaposlenih koristi jedan štampač?
 • koliko se koristi svaki uređaj za štampu?

ODGOVOR: Perihard rešenja

Optimal PH

Kompletna usluga koja obuhvata: analizu, konsolidaciju, optimizaciju i integraciju hardvera, softvera i finansiranja, ustupanje na korišćenje i održavanje opreme, snabdevanje potrošnim materijalom, centralnu administraciju, monitoring i izveštavanje korisnika usluga.

Lite PH

Podrazumeva print management uslugu uz sveobuhvatnu brigu o Vašoj postojećoj opremi , na svim lokacijama. Ova usluga je sinonim za uspostvaljanje kontrole nad troškovima štampe, kroz jedinstvenu cenu toner kasete ili odštampane strane.

Stabil PH

Stabilno poslovanje kompanija zahteva odličnu postprodajnu podršku.
„Just in Time“ isporuka servisnih usluga i svih proizvoda iz oblasti štampe je ključna odlika naše ponude, uz savete za kupovinu bazirane na 28 godina iskustva.

Call Now Button