Upoznajte Inkjet štampače i njihovu istoriju

Inkjet štampači su poznati i kao mlazni štampači. Naziv su dobili po mastilu (ink=mastilo, prim.prev.) koje koriste prilikom štampe.

Da bismo ih bolje upoznali neophodno je da prvo saznamo kako rade.

Inkjet štampači koriste  takozvanu „drop-on-demand“ tehnologiju, koja omogućava da se kapljice mastila bace samo na željenu površinu i to po zahtevu i uz potpunu kontrolu

Rade tako što koriste stotine sićušnih pištolja ili mlaznica da ispale kapljice mastila na stranicu da bi stvorili sliku ili tekst. Ove kapi mastila su izuzetno male, prečnika su obično oko 50 mikrona. Za malo perspektive, to je manje od ljudske dlake, a u nekim od najnaprednijih Inkjet štampača mogu biti male kao crvene krvne ćelije. Ovo je mnogo manje nego što ljudsko oko može da opazi i kao takvo, plavo, crveno, žuto i crno mastilo mogu se prskati zajedno sa izuzetnom preciznošću na način koji doživljavamo kao različite nijanse boja.

Inkjet tehnologija omogućava izuzetno precizno postavljanje mastilih tačaka u rezolucijama do 1440 × 1440 tačaka po inču (dpi). Više tačaka po inču znači bolju i tačniju replikaciju slike uz bolje senčenje i reprodukciju boja, što omogućava izuzetno kvalitetne fotografije i grafike sa realističnim rezultatima.

Istorija Inkjet štampača

Tehnologija koju koriste Inkjet štampači počela je da se razvija početkom 50-ih godina dvadesetog veka.

Različite kompanije, pre svega štamparije, su shvatile potencijal ove tehnologije, i uvideli prednost ovakve štampe u odnosu na tehnologiju koju koriste matrični štampači.

Vodeći svetski proizvođači štampača su se zainteresovali za ovu inovativnu tehnologiju štampe i krenuli da rade na unapređenju.

Shvativši da kvalitet odštampane stranice u najvećoj meri zavisi od odnosa između mastila, glave štampača i papira, najveći izazov im je bio kako izvesti kontrolisan protok mastila kroz glavu do samog papira, a pritom izbeći sušenje mastila na površini glave.

Razvijanje Inkjet štampača je trajalo više od 20 godina, krajem 1980 su se počeli pojavljivati na tržištu.

Hewlett Packard koji je danas poznat  kao HP je proizveo prvi masovni lični Inkjet štampač i nazvao ga HP ThinkJet

U korak sa vremenom i zahtevnim tražištem nastavio je sa razvojem i inovacijama.

Inkjet štampači danas nalaze primenu u svim segmentima štampe, od kućne, preko kancelarijske pa sve do profesionalne upotrebe.

Call Now Button