PERIHARD – DISTRIBUTER SOFTVERA ZA PRIMENU ELEKTRONSKOG DOKUMENTA

Aplikacija, koja omogućava lako i brzo masovno potpisivanje, adresiranje,  slanje i pregled velikog broja dokumenata kvalifikovanim elektronskim potpisom, predmet je ugovora koji su sklopili beogradska  preduzeća  Perihard i  Aserta.

Asertino softversko rešenje e-dokument PoliSign služi za obradu elektronskih dokumenata, pre svega faktura, knjižnih odobrenja, zaduženja i IOS-a.  Prednosti  e-dokumenta  nad klasičnom obradom papirnih dokumenata su brojne, a najvažnije su svakako finansijske uštede 40-60% usled smanjenih troškova štampe, poštarine, registratora, fizičke arhive. Zahvaljujući brzoj i bezbednoj  isporuci e-dokumenta omogućeno je optimizovanje  poslovnih procesa u zavisnosti od obima i vrste poslovanja.

Zajedno sa Asertom Perihard je poslednjih šest meseci testirao ovu aplikacija, koju već koristi 800 subjekata u Srbiji koji međusobno izmenjuju elektronska dokumenta – kaže Bogdanka Pešić, direktor Periharda .

Gospođa Pešić  takođe ističe da je državna podrška ovom vidu poslovanja veoma važna, što je potvrđeno  prošlonedeljnim usvajanjem  predloga novog Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Dakle, tehničkih i zakonskih prepreka više nema – dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, koji garantuje autentičnost izvora i integritet sadržaja, ima istu pravnu snagu kao i papirni dokument. To će dodatno podstaći privredne subjekte na brže usvajanje e-dokumenata u svakodnevnom poslovanju.

Kao preduzeće koje je od osnivanja posvećeno ekološkom aspektu poslovanja i modernoj štampi, Perihard je prirodni partner Aserte , što je potvrdio i ovaj ugovor.

Call Now Button