Perihard na konferenciji FINIZ 2016

Na samom početku završnog meseca kalendarske godine imali smo priliku da uzmemo učešće na 3. međunarodnoj naučnoj konferenciji Univerziteta Singidunum, FINIZ 2016. U okviru sesije Digitalna transformacija i cybersecurity rizici poslovanja, održali smo predavanje „Prednosti i mane digitalizacije u kontroli toka dokumenata u kompanijama“.

Tema ovogodišnje konferencije bila je „Rizici u savremenim uslovima poslovanja“, a održana je 2. decembra u zgradi Univerziteta Singidunum. Preko 500 učesnika iz nekoliko zemalja je neposredno prisustvovalo događaju dok je isti bilo moguće pratiti putem direktnog prenosa. Posetioci, i pratioci, imali su prilike da prate prezentacije i predavanja eminentnih stručnjaka iz privrede kao i naučnih radnika i to iz državne revizorske institucije, udruženja i komora revizora, kompanija iz oblasti IT, FMCG, marketinga, ministarstva finansija, javnih preduzeća, bankarskog sektora itd.

Nakon plenarne, predavanja su se odvijala u 8 paralelnih sesija:

  • Naučni i studentski radovi
  • Stručni radovi računovodstvo, revizija, poslovne finansije, kontroling, pravo kao i finansije i bankarstvo
  • Računovodstvo i revizija
  • Interna revizija
  • Korporativno upravljanje
  • Digitalna transformacija i cybersecurity rizici poslovanja
  • Controlling
  • Procena vrednosti i reforma finansija javne uprave

Sesije su obuhvatale tematske oblasti računovodstvo, interna i eksterna revizija, korporativne finansije i upravljanje, pravo, osiguranje, evaluacija i rizik, informacioni sistemi za podršku odlučivanju, kontroling, preduzetništvo kao i forenzika.

Kroz našu temu „Prednosti i mane digitalizacije u kontroli toka dokumanata u kompanijama“ skrenuli smo pažnju na, često zapostavljeni, segment upravljanja, kontrole i arhivranja dokumenata. Kod ove teme interesantna je sveobuhvatnost procesa, u vezi štampe, skeniranja i kopiranja dokumenata, koji prožimaju segmente IT, finansija, menadžmenata, ekologije kao i sigurnosti. Sami procesi mogu biti jednostavni, transparentni i prihvatljivi za kontrolu finansija i sigurnosti. Prikazali smo kako Perihard, Canon Advanced Office Soultions Partner, kroz naše rešenje OptimalPH, upotrebom Canon uređaja kao i softvera uniFLOW, imageWARE Management Console, IRIS i Therefore, sve pomenute procese može objediniti, staviti pod kontrolu i optimizovati.

Call Now Button