PERIHARD-PATENT FREE

Nepoštovanje intelektualne svojine i patentnih prava jedna je od najvećih pošasti globalne ekonomije.

Posledice takvog neregularnog poslovanja u ICT industriji obimne su i složene i, pored prvo vidljivih bazičnih ekonomskih parametara, utiču negativno na ispravnost uređaja, remete poslovni proces, povećavaju troškove razvoja novih tehnologija.

Iznad svega – imaju katastrofalan efekat i trajno negativan uticaj na životnu okolinu.

U pokušaju da ovaj problem i sve njegove posledice učini vidljivijim u širem poslovnom okruženju, beogradski PERIHARD, najiskusniji i najugledniji industrijski remonter toner kaseta u regionu, pokrenuo je kampanju „PATENT FREE“. Svi proizvodi PERIHARD-a biće, u narednom periodu, obeleženi upadljivim crvenim nalepnicama „PATENT FREE“ sa namerom da korisnike i ostale proizvođače i uvoznike upozore na opasnosti koji nosi zanemarivanje problema i neažurna primena postojećeg zakonskog okvira.

Predstavljajući kampanju, britanski magazin The Recycler citirao je Bogdanku Pešić, direktorku PERIHARD-a: „Naša misija je da obavestimo krajnje korisnike o razlici koju po životnu okolinu čini upotreba ilegalnih kopija u odnosu na industrijski remontovane toner kasete. Tržište jugoistočne Evrope preplavljeno je jeftinim kopijama i svi industrijski remonteri suočavaju se sa teškoćama u prikupljanju originalnih praznih toner kaseta“.

Ukazujući i na izuzetnu važnost društveno-odgovornog poslovanja, gospođa Pešić je naglasila da ilegalne kopije i nisu „toliko jeftine, kao što se čini pri odlučivanju o nabavci ako se uzmu u ozbir sve negativne posledice“, i navela da „svi akteri u procesu remonta, od velikih, industrijskih, do malih punionica treba da vode računa o definisanim standardima kvaliteta, pre nego što bude kasno“. Budućnost industrije gospođa Pešić vidi u „saradnji svih aktera u borbi protiv klonova. Ilegalne kopije su deo globalne ekonomije. Uzroci su izvan naše industrije, tako da se i rešenja moraju tražiti u širem okviru“.

Potvrda svrsishodnosti ovih poruka Bogdanke Pešić, zasnovanih na dugogodišnjem iskustvu PERIHARD-a, nalazi se i u vesti objavljenoj na sajtu ETIRA.org, sa nedavno završene poslovne izložbe Remanexpo, u okviru sajma PAPERWORLD u Frankfurtu. U sklopu borbe protiv izlaganja proizvode koji krše patentna prava, posebna jedinica nemačke carinske policije, u saradnji sa pravnim ekspertima proizvođača, već treću godinu za redom obilazi štandove, mahom proizvođača iz jugoistočne Azije, u potrazi za nelegalnim proizvodima.

Poučeni iskustvom iz prethodnih godina – kad su predstavnici ovih firmi privođeni u policiju, a eksponati plenjeni i štandovi zatvarani – na štandovima tih kompanija nisu se mogle naći ilegalne kopije.
Ponuda sa nelegalnim kopijama pronađena je u katalozima i promotivnom materijalu, sa objašnjenjenjem da se „ti proizvodi ne nalaze na evropskom tržištu.“

Evropska asocijacija remontera toner kaseta (ETIRA), podržala je akciju nemačkih vlasti uz nedvosmislenu sumnju u ponuđeno obrazloženje prekršilaca propisa, istovremeno naglašavajući važnosti upotrebe legalno remontovanih toner kaseta.

(kompletnu izjavu Bogdanke Pešić možete pogledati na www.therecycler.com/posts/perihard-introduces-new-ip-campaign/)

Call Now Button