Unapređenje poslovanja i daljinsko upravljanje funkcijama štampača…

…ADVANCE oznaka Canon IR uređaja ima svoju svrhu

canon

Situacija je takva da je sve više poslodavaca uvelo rad od kuće za sve zaposlene koji su u mogućnosti da na daljinu obavljaju svoje aktivnosti. Ali to nije slučaj sa onima kojima je rad od kuće prepreka za obavljanje svog poslovnog procesa.

I tako su zaposleni jednog preduzeća podeljeni na one koji rade od kuće i one koji dolaze u kancelarije da obavljaju svoju delatnost. Da li se i Vi pronalazite u ovakvoj organizaciji posla? Ako je odgovor potvrdan, verovatno ste napravili podelu i oslobodili sve koji to mogu biti, od dolaska u firmu.

Šta je sa tehničkom podrškom za vaše štampače?

Kada imate zaposlene koji ne rade od kuće, a kojima je neophodana štampa, podrazmeva se da neko mora i brinuti o besprekornom radu ovih uređaja i biti tu uz njih.

Tehnička podrška je zadužena za neometani rad multifunkcijkskih  uređaja i bez njih vaši zaposleni bi se našli pred izazovom svaki put kada uređaj zastane i na ekranu se pokaže tekstualna poruka (Error code).

Neke od tih grešaka znaju već i korisnici napamet i možda bi ih mogli rešiti i sami ali po navici zovu tehničku podršku i pročitaju im istu:

  • Wrong Media Type or Paper Size (pogrešan tip ili format papira);
  • Paper jam (zaglavljen papir):
  • Copy: This function is currently unavailable (kopiranje je trenutno onemogućeno);
  • Treperi crvena lampica i piše broj E000020-0000.

Razlog je u osećaju sigurnosti da tehnička podrška zna šta treba i kako se to rešava. Uostalom, od njih se i očekuje da  upravljaju problemima MFP uređaja, pa je bolje da su i oni u firmi.

Mora li tehnička podrška biti uvek u kancelariji?

Da li uopšte zaposleni tog sektora moraju biti u kancelariji da bi se štampalo bez zastoja? Može li se upravljati štampačem i kada su oni van kancelarije, možda od kuće?

Rešenje je u izboru štampača!

Omogućite tom sektoru daljinsko upravljanje funkcijama štampača.

Kako bi uvek bili na nivou zadatka štampajte na Canon IR ADVANCE DX uređajima sa instaliranim Canon Remote Operation Viewer.

Šta je i čemu služi softver?

To je aplikacija pomoću koje se uspostavlja veza  sa štampačem i kontrola ekvivalentna onoj koja se koristi na ekranu samog uređaja (touch panel display ). Na ekranu računara dobija se prikaz kontrolne table sa štampača koji se nalazi u prostorijama kompanije. Omogućen je pristup komandama a tastatura računara se koristi za obavljanje operacija kao na kontrolnoj tabli štampača.

I tako, bez obzira gde se nalazili, zaposleni vaše tehničke podrške mogu odmah reagovati na poziv kolega koji im sada ćak i ne moraju pročitati tekst (grešku) sa ekrana, već će je oni videti sami i procesuirati posao. Korisnik štampe će samo sačekati da se reši privremeni zastoj…

I on nastavlja svoj posao, a Vi ste izborom ovog rešenja zaposlenima tehničke podrške olakšali rad.

Canon Remote Operation Viewer je samo jedna od korisnih rešenja koje pruža imageRUNNER ADVANCE  DX a donose samo prednosti za poslovanje.  Ima ih još.

Pratite nas na https://perihard.com/blog/

Call Now Button