Softver

Lepeza softvera koji se koriste u HP i Canon rešenjima za kontrolu ispisa, nadzor flote i upravljanje tokom dokumentacije u preduzećima prilično je široka. Zahvaljujući dugogodišnjem isustvu i korišćenju savremenih metoda projektovanja, u Perihard rešenja OptimalPH i LitePH, sa ciljem smanjenja tehnoloških i finansijskih troškova i rizika, pored manje ili više naprednih uređaja za štampu i skeniranje, uključujemo i najnaprednije tehnologije proizvođača softvera za Canon i HP printing rešenja. Krajnji rezultat je usklađenost naših usluga sa Vašim specifičnim potrebama i zahtevima, sa ciljem rešavanja postojećih problema u upravljanju dokumentima, optimizaciji poslovnih procesa kao i smanjenje ukupnih troškova štampe i kopiranja.

uniflow
Canon softver za kontrolu štampe i skeniranja

Više…
therefore
Canon softver za upravljanje tokom dokumenata i arhiviranje

Više…
eMaintenance
Softver za praćenje rada Canon uređaja

Više…
print-audit
Softver za praćenje rada uređaja različitih proizvođača

Više…