PrePaid štampa

Imate želju da dopunite vašu printing flotu ili zamenite dotrajali štampač?

Nema više potrebe za investiranjem u novu opremu…

Perihard Vam nudi da napredujete u vašem poslovanju i koristite multifunkcijski štampač ili samo štampač.

Izbor modela:

Izbor PrePaid paketa

PrePaid paket

odštampano na A3 color MFP
500 color  + 3000 B/W
1000 color + 2000 B/W
500 color + 5000 B/W

odštampano na A4 B/W MFP ili štampaču
2000 B/W
3000 B/W
5000 B/W

Odštampane strane se odnose na format A4.

Obratite nam se na prodaja@perihard.com  i već danas koristite štampač!

Call Now Button