3D ŠTAMPAČ – DIZAJNIRANJE STVARNOSTI

3d štampač pruža veliki broj mogućnostiKada se pojavio QR kod ideja je bila da se linkuju stvari iz realnog života sa odgovarajućom landing stranicom. Mogli ste da stavite QR kod na drvo, čime bi ste ga linkovali sa stranicom na kojoj piše kojoj grupi biljaka pripada. To je bila super ideja. Međutim… 3D štampač kao da okreće ovaj proces. Sada više ne linkujemo realne stvari ka računaru, već obrnuto, stvari iz računara „linkujemo“ ka stvarnosti.

Da bi diskutovali o tome koje granice ima ovaj uređaj moramo prvo da ustanovimo njegovu funkciju.

U pitanju je uređaj koji štampa trodimenzionalne objekte. Za njega su potrebni kao i za laserski štampač toneri i ketridži, razlika je samo u materijalu koji ih ispunjava, laserski štampač u boji koristi mastilo dok se kod 3D štampača koriste materijali: gips, glina ili platika. I tu počinje magija. I tehnologija.

KAKO RADI 3D ŠTAMPAČ?

Postoje različite tehnologije po kojima radi, a najzastupljenije su:

Inkjet 3D štampači su nadogradnja na obične štampače kao što su inkjet štampači. Objekat se kreira nanošenjem gipsa ili smole koje raspršuje inkjet. Potrebno je napomenuti da je ovo jedini način za 3D štampanje u boji.

Fused Deposition Modeling (FDM) – koristi topljenu platiku kao materijal za modelovanje. Ovo je trenutno najrasprostranjeniji način 3D štampanja.

Prvenstveno objekat koji se štampa mora biti dizajniran u specijalnom programu koji dozvoljavaju 3D modelovanje. Na osnovu tog 3D modela štampač kreira identičnu kopiju, koja se od dizajniranog 3D modela razlikuje samo po tome što sadrži praktičnu primenu.

MOGUĆNOSTI KOJE NUDI.

Praktična primena objekata koje kreira ova vrsta štampača je višestruka. Najveću primenu našli su u medicini jer ovi modeli mogu funkcionalno da zamene oštećene organe. Postaje sve više postaje nezamenjiv u svemirskim istraživanjima u kojima je astronautima lakše da ponesu 3D dizajniran model različitih alata koje potom po potrebi štampaju na svom 3D štampaču. Sve češće čujemo vesti da ljudi koriste ove štampače za izradu kuća, čamaca, skija… Ili kada su potrebni neki delovi koje je teško naći. Opcije su beskonačne, bitno je samo imati maštu.

CENA I PRODAJA 3D ŠTAMPAČA.

Prve granice gde se zaustavlja maštanje tiče se cene ovih uređaja.

Cena za model koji se i kod nas može pronaći kreće se od 2.000 evra pa sve do 50.000, dok neki 3D štampači u svetu premašuju cifru od nekoliko stotina hiljada evra.

Može se poručiti online ili direktno kupiti u specijalizovanim radnjama.

Call Now Button