SERVISIRANJE ŠTAMPAČA ili KUPOVINA ŠTAMPAČA?

SERVISIRANJE ŠTAMPAČA ili KUPOVINA ŠTAMPAČA?

Potpuno je normalno da se nakon nekoliko godina upotrebe vaš štampač troši. Ipak to i dalje nije razlog da razmišljate na temu kupovina štampača. Čak i najjeftiniji štampači u nekim slučajevima mogu biti skuplji nego servis štampača ako uporedite cene štampača i cene remonta uređaja.

ŠTA UTIČE NA SMANJENU FUNKCIONALNOST ŠTAMPAČA?

Štampači su osetljivi uređaji na čiju funkcionalnost može da utiče dosta stvari. Ipak, otklanjanjem uzroka “kvara”, štampači mogu da traju čak nekoliko godina.

Prašina je čest uzrok sporijeg rada uređaja i znak da je na redu popravka štampača.

Komadići papira su takođe uzrok da vaš štampač radi usporeno.

Najčešći problem koji se javlja nastaje usled nagomilavanja ostatka tonera. Ove čestice čine da štampač pokazuje znake ozbiljnog kvara i da usled velike potrebe za štampačem pomislite na temu: kupovina štampača. Ipak stvari stoje drugačije.

POPRAVKA ŠTAMPAČA

Pre svega ako vam posao zahteva stalnu upotrebu štampača, ako se odlučite za servis štampača, imajte na umu da dok vam je uređaj kod majstora, većina firmi ponudiće vam opciju iznajmljivanje štampača, pa čak i besplatno ustupanje uređaja, kako vaš posao ne bi trpeo.

Popravka štampača moguća je bez rastavljanja uređaja na delove. Tada specijalnim uređajem čiste se manji komadići papira i prašina. Međutim, servisiranje štampača može da zahteva potpuno rastavljanje uređaja, bilo da su u pitanju, lasterski štampač, HD štampač, 3D štampač i tada je potrebno dobro očistiti ostatke tonera.

CENE ŠTAMPAČA: KUPOVINA ŠTAMPAČA ili POPRAVKA ŠTAMPAČA

Cene štampača variraju od 5000 dinara kolika je cena štampača za kućnu upotrebu pa sve do nekoliko stotina hiljada dinara kolika je cena štampača koje koriste veliki sistemi. Takođe moguć je otkup štampača preko interneta, ali ni polovni štampači drastično ne smanjuju cene štampača.

Drastična razlika kada su u pitanju cene štampača vidi se tek kada se odlučite za servisiranje štampača. Ušteda koja se ovom prilikom postiže ide i do 50% ukupne cene štampača. Remont štampača produžava životni vek uređaja za nekoliko godina, pri tom štedi se novac, a ne gubi na efikasnosti.

SERVIS ŠTAMPAČA: EKOLOŠKI ASPEKT

Svet se sve više suočava sa problemom elektronskog otpada. Štampač i skener, toneri, ketridži, kopir aparati i ostale komponente sistema za štampu predstavljaju elektronski otpad koji se sve više gomila na deponijama. Ovo dovodi do ispuštanja kardijuma u zemlju koji ima štetne posledice na mentalni razvoj čoveka. Popravka štampača, servis skenera, remont prazne toner kasete i ketridža, imaju jak uticaj na zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.

To je još jedan razlog zašto je bolja opcija popravka štampača nego kupovina štampača.

ZAKLJUČAK

Novčana ušteda, zaštita životne sredine i efikasnost kompanija koje rade servis štampača su faktori koji svedoče da je popravka štampača bolja opcija nego kupovina štampača. Ipak popravka štampača je opcija na koju se možemo osloniti dva ili tri puta tokom životnog veka štampača. Potrebno je iskoristiti tu opciju nakon čega kupovina štampača postaje nužna.

PERIHARD

Perihard je jedna od kompanija koja vrši usluge popravke štampača, iznajmljivanje štampača, preuzimanje i remont prazne toner kasete kao i druge opcije vezane za servis štampača i njihovih komponenti.

Za sve informacije u vezi ovih usluga potrebno je obratiti se Servis desk-u, čiji kontakt možete pronaći na ovom linku: https://perihard.com/servis-desk/

Call Now Button