Unapređenje poslovanja i deljenje dokumenata (shared folder) bez nabavke servera

… ADVANCE oznaka Canon IR uređaja ima svoju svrhu

Postoje dokumenta u poslovanju koja je potrebno deliti među zaposlenima. Kako bi se omogućilo deljenje datoteka potrebana vam je deljena fascikla (shared folder) kojoj svi imaju pristup.

Za tu svrhu koristi se fajl server (file server).

Činjenica je da je za preduzeća sa malo zaposlenih i malo računara prevelika investicija u fajl servere.

Verovatno ste i vi, poput mnogih koji imaju malu mrežu i nemaju server jer im je ne samo nabavka već i održavanje istog nepotreban trošak, napravili sami rešenje za čuvanje i deljenje dokumenata.
Načini podešavanja “shared” foldera u poslovnim okruženjima radi čuvanja dokumenata i razmene fajlova su poznati:

  1. Na svakom računaru zaposlenog u lokalnoj mreži podešen je folder koji je deljen sa ostalima
    ili
  2. je jedan računar određen da ima ulogu fajl server
    ili ste izabrali opciju
  3. Čuvanje fajlova u Cloud-u.

To su najjednostavniji i najjekonomičniji načini rada ali da li su i najbolja moguća rešenja vezano za produktivnost i bezbednost?

Šta se dešava ako je jedan računar van mreže, na primer zaposleni je na odmoru ili sastanku a baš kod njega se nalaze potrebna dokumenta?

Zaključujemo da je fajl server poželjan da bi vam deljeni dokumentii bili uvek dostupni, bez obzira na to da li je neko od zaposlenih na čijem se računaru nalazi određen dokument odsutan.

Može li to ipak bez kupovine skupog i za vaš mali biznis nepotrebnog servera?

Rešenje je u izboru štampača!

Omogućite fajl server svojim zaposlenima bez nabavke servera.

Kako bi uvek bili na nivou zadatka štampajte na Canon IR ADVANCE DX uređajima i koristite „Advanced Space”.

Šta je i čemu služi Advanced Space?

Na hard disku uređaja Canon IR ADVANCE DX nalazi se prostor nazvan „Advanced Space“. To je ustvari memorijski prostor koji se može deliti i koristiti kao fajl server.

Kako funkcioniše?

Kao i u svaki drugi fajl server zaposleni mogu u Advance space skenirati dokumente i čuvati ih tamo, u formatima PDF, XPS. JPEG, TIFF i Open Office XML . Sačuvani dokumenti mogu se lako pretraživati, pregledati, štampati i preuzeti. Korisnik vrlo lako može pristupiti u Advance space sa svog računara i premestiti datoteke sa računara u uređaj ili obrnuto.

Šta je sa bezbednošću?

Postoje dva tipa lokacija u Advanced Space: „Shared Space“ koji dozvoljava pristup više računara i „Personal Space“ koji služi kao prostor za lično skladištenje. Dokumenta koja se čuvaju u drugom mogu imati pristup proverom identiteta. Znači potpuno bezbedno.

Predlažemo da jedan koristite za čuvanje dokumenata koja se dele između osoblja u kancelariji, a drugi za Vama veoma poverljive podatke.

Koliko je dostupnog prostora?

16 GB. Ukoliko vam nije dovolnjo može se proširiti čak do 480 GB.

Zaključak?

Koristite štampač ne samo za štampu u vašem poslovanju, već iskoristite njegov hard disk i za jednostavan fajl server (file server) i poslujte kao velika preduzeća sa skupim serverima.

Advanced space je samo jedna od korisnih rešenja koje pruža imageRUNNER ADVANCE DX a donose samo prednosti za poslovanje. Ima ih još.

Call Now Button