PrintAudit softver za praćenje uređaja za štampu, različitih proizvođača

Mnoge organizacije nisu svesne velike, čak ogromne, razlike u ceni otiska između različitih modela štampača i multifunkcionalnih uređaja. Pomenuta nesrazmernost može ići i do više stotina, čak 500, procenata. PrintAudit softver Vam može omogućiti smanjenje troškova štampe i do 75 procenata.

Steknite potpunu kontrolu nad sopstvenim okruženjem za štampu

Upotrebom PrintAudit softvera možemo pripremiti za Vas detaljne podatke ko u organizaciji najviše štampa, na kojim uređajima, koju vrstu dokumenata, itd. Na taj način uočićete, eventualnu, zloupotrebu uređaja, neefikasnost u upotrebi i postojanje uskih grla u radu. Povratite troškove štampe zaduživanjem troškovnih centara za dokumenta koja štampaju.

Smanjite troškove štampe i uticaj na okruženje

PrintAudit softver je veoma važan za nas, kako bismo kroz analaizu rada uređaja prepoznali sve bitne faktore za optimizaciju i smanjenje troškova štampe, u Vašoj organizaciji. Na osnovu ovih podataka ukazali bismo Vam kako da preusmerite skupe poslove štampe na najefikasnije uređaje, kontrolišete troškove ispisa u boji ograničavanjem štampe po korisniku, računaru, štampaču, broju strana ili nekom drugom kriterijumu. Takođe, na ovaj način možete smanjiti količinu otpada ukazivanjem ili forsiranjem korisnika da štampaju dvostrano.