Najbolja rešenja za tonere i kertridže

Kupovina štampača, šta posle?

Kupili ste dobar inkjet ili laserski štampač, a samim tim tu su i kertridži za štampače i toner kasete. Kupili ste ih po atraktivnoj ceni, ali toneri i kertridži podrazumevaju i cenu njihovog održavanja. Dodatno, svake godine toneri i kertdriži (toner za štampač se na tržištu pojavljuje u više varijanti – toner za laserski štampač, za digitalni štampač, za 3D štampač) bivaju odbačeni u velikom broju (radi se o milionima primeraka godišnje). Prodaja tonera i prodaja kertridža raste, ali se oni nagomilavaju i kao otpad, na deponijama ili u pećima za spaljivanje. Kako cene injket štampača padaju a cene kertridža rastu, ranije je jeftinije bilo kupiti novi štampač. Laserski štampač „krije“ sličan problem – da li je racionalno kupiti novi laserski štampač u boji kada vas „izda“ toner?

Šta sa praznim toner kasetama i kertridžima?

Ako ste u internet pretraživač ukucavali kertridži za štampače cena ili toner za hp p1102 cena ili slične fraze (toneri za štampace cena, punjenje ketridza cena, punjenje tonera cena), naišli ste na razne informacije i različite cene. To prvo znači da ste shvatili da je isplativo reciklirati kertridže. Drugo, videli ste u kojoj firmi možete takvu uslugu dobiti po najpovoljnijim cenama.

Dopuna i reciklaža kertridža 

Recklaža praznih kertridža je ekološki opravdan proces. Većina kertridža se može reciklirati do šest puta a kvalitet i output su isti kao kod novih. Profesionalni proizvođači recikliranih kertridža koriste samo najkvalitetnije zalihe, opremu i procedure, obezbeđujući da su svi vitalni delovi kertridža ili zamenjeni ili dovedeni u optimalno stanje i na pravilan način ponovo raspoređeni. Veoma je važno da znate da cene koje su na prvi pogled niže od uobičajenih mogu da vas navedu na inferioran kvalitet kertridža, zato budite oprezni. Cena kvalitetno recikliranog kertridža je od 30%- 60% cene originalnog. Budite oprezni sa cenama koje su niže od ovih procenata jer mogu da utiču na kvalitet otiska koji daje štampač štampač.

Kada je dopuna kertridža u pitanju, u Perihard Inženjeringu se vodi računa da nema mnogo rizika (kvalitet otiska, prosipanje sirovina).

Ne zaboravite ni benefit koji reciklirani i dopunjeni kertridži imaju na ekološko stanje životnog okruženja. 

Prazne toner kasete 

Toner kasete za štampače koje se isprazne su deo elektronskog otpada. Oni koji ga stvaraju su, zbog zakona, dužni da prazne toner kasete donesu u firme koje poseduju integralnu dozvolu za skladištenje. Ta dozvola omogućava da firme dobiju „Dokument o kretanju otpada“. Bitno je znati da postoje odgovorne i profesionalne firme koje ozbiljno shvataju proces remonta postojećih toner kaseta, tj. oni koji prazne toner kasete remontuju po propisima. Recimo, u firmi Perihard Inženjering postoji prodaja remontovanih tonera, ponuda koja je veoma poznata po svom kvalitetu. Postoje dve kategorije takvih tonera: Perihard EKO toner kasete i Perihard GREEN toner kasete.

Odaberite najboji način, rešenje postoji 

Koje god štampače da koristite, injket ili laserske, neminovno ćete se susresti sa činjenicom da morate razmišljati o kertridžima i tonerima. Potražite najbolje rešenje, ono postoji. Vodite se devizom da kvalitet nema najnižu cenu, ali i da kvalitetne firme vode računa o svojim korisnicima, te se usklađuju sa njihovim potrebama.

Call Now Button