Kako da Vam sigurnost podataka ne bude goruća briga…

i da vam baza podataka bude bezbedna i lako pretraživa

Da li ste razmišljali o tome da obezbedite vašoj kompaniji takvu sigurnost da ne brinete o bazama podataka ličnosti vaših:

 • zaposlenih ili
 • članova ili
 • klijenata ili
 • pacijenata ili
 • korisnika ili
 • studenata ili…

…čiji god da se fajlovi nalazili u vašoj bazi podataka od poverenja.

Kao i svi tako i vaše preduzeće teži ka novim poslovima i rastu, zar ne?  Verovatno niste nikada pomislili kako to može nepovoljno uticati na efikasnost, produktivnost i bezbednost?

Razmislite…

Sa koliko fajlova u bazi podataka mogu besprekorno raditi vaši zaposleni?

Gde se postavlja granica kada će broj novih fajlova uticati na njihovu produktivnost i tačnost?

Da li može kao rezultat rastućeg broja fajlova u radu vaših zaposlenih biti:

 • neblagovremeno ažuriranje,
 • poteškoće u traženju,
 • zagubljena važna dokumentacija,
 • pomešana ili zamenjena dokumenta,
 • nepravilno čuvanje ili čuvanje na pogrešnom mestu,
 • mogućnost „curenja“ informacija,
 • više vremena potrošenog za administraciju.

Slažete se, više posla znači više potrebne ručne administracije i više šansi za greške.

Ali  nemojte se plašiti širenja vaše baze već nađite rešenje za sigurnost i olakšani rad u istoj.

Pređite sa ručnog upravljanja podacima na digitalno!

Šta je sa zaštitom podataka o ličnosti?

GDPR i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stavljaju veliki značaj na bezbednost. To su podaci koje koristimo svakodnevno u našem poslovanju.  Iz naše baze podataka izvlačimo i obrađujemo JMBG brojeve, imena i prezimena, adrese, podatke o stručnom obrazovanju…

Šta kaže zakon?

Zakon kaže da podaci o ličnosti moraju između ostalog zadovoljiti sledeće kriterijume:

 • biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani,
 • obrađivati se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja,

i da ste Vi kao Rukovalac dužni da preduzmete odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa ovim zakonom.

Ne sumnjamo da sprovodite sve mere zaštite ali razmotrite gde se i koliko bezbedno čuva baza podataka u vašoj kompaniji.

Sigurni ste da ne postoji opasnost da dokumenti sa ličnim podacima ne ostanu na stolu ili čak u kanti za đubre nakon završene obrade ili ažuriranja?

Ne prepuštajte ništa slučajnosti, osigurajte se.

Kako Vam Therefore – DMS (Document Management Software) može pomoći?

Zamislite  situaciju da je jednom sačuvan dokument u bazi tako lako ponovo naći.

Samo pokrenete program, ukucate ime koje tražite i svi dokumenti vezani za tu osobu su vam pred očima. Imate novu informaciju, čak će se i ta sačuvati  i vezati prema zadatim parametrima za  pravu osobu.
Minimalne su šanse za zamenom fajlova ili odavanjem informacija slučajno. Sve je automatizovano, bezbedno i pod kontrolom.

I baza podataka neka bezbrižno raste.

Jer na vreme ste joj obezbedili:

 1. Povećanu sigurnost.
 2. Brže pretraživanje.
 3. Brže i tačno čuvanje.

A Vašim zaposlenima manje utošenog vremena za administraciju.

Pored upravljanja ugovorima, web access-a, obrade porudžbenica i obradi ulaznih faktura o kojima smo pisali u prethodnim objavama,  upravljanje bazom podataka je još jedna od koristi Therefore rešenja. Ova vam daje bolje kontrolisano i lako rukovanje ličnim podacima vaših članova, klijenata ili zaposlenih…  A koristi ima još…

Call Now Button