Kako da automatizacijom skladišta smanjite količinu papira

…i da efikasno organizujete skladištenje i manipulaciju robom vaših klijenata

Deo vašeg poslovanja je rad sa papirnom dokumentacijom vaših klijenata. Tu se svrstavaju porudžbenice, nalozi za isporuku, otpremnice, carinski papiri… sva važna dokumenta za vašeg klijenta i pravi izazov za vaše poslovanje.

Pod “važna” podrazumevamo da vam se u izvršenju usluge ne smeju dešavati kašnjenja i greške ukoliko želite biti konkurentni.

automatkso upravljanje skladištem

Ukratko, imate puno dokumentacije od koje zavisi poslovanje i klijente koji su geografski raštrkani, a vama je cilj da je ta dokumentacija dostupna i ispravna, kao i da je logistički lanac organizovan.

Osigurajte se, ostanite ispred konkurencije i počnite da radite pametnije. 

Klijenti iznajmljuju skladište za svoju robu u vašem prostoru. Vaš je zadatak da njihovu robu primate, smestite, čuvate, pratite stanje i izdajete po njihovom zahtevu. A oni su zadovoljni kada dobiju robu brzo, blagovremeno i ispravnu. Nekada imaju hitne zahteve i treba ih izvršiti, a da pri tom ne trpi ni vaša usluga, a ni ljudi koji odrađuju te poslove. Kolike su šanse za ljudske greške zbog tih vanrednih situacija?

Možete li udovoljiti svima?

Automatizujte skladište  sa rešenjem koje je dizajnirano za sigurno skladištenje, upravljanje i obradu svih vrsta poslovnih informacija.

Ukoliko niste sigurni da li Vam je potreban dodatni softver pored svih koje već imate pitajte se da li se susrećete sa ovim situacijama u vašoj kompaniji:

 • Gomila naloga za isporuku robe, veliki broj klijenata, različiti datumi naloga…
 • Nekome je hitno, neko reklamira da nije sve isporučeno, neko je dobio pogrešno, neko traži isporuku na tačno određen dan.
 • Traženje odobrenja za hitnu isporuku predugo traje.
 • U slučaju revizije dokumenta niste sigurni koja je verzija konačna.
 • Sigurni smo da nema šanse da ne pomešamo naloge i izdamo robu sa pogrešnog skladišta?
 • Na kraju meseca je zbog fakturisanja potrebno poslati sve naloge i ne sme biti propusta.

Još uvek razmišljate?

Hajde da Vam ukažemo na prilike gde možete u Vašem poslovanju dodatno smanjiti troškove zbog brže obrade dokumentacije pomoću Therefore – DMS (Document Management Software).

Da li se može još brže i sigurnije upravljati skladišnim procesima u iznajmljenim skladištima vaših klijenata?

Da li ste znali da je moguće:

 1. Automatizacijom procesa toka naloga pripremiti robu po prodajnim nalozima uz skraćeno vreme od dobijanja zahteva do isporuke uz izbegavanje grešaka?
 2. Pratiti sve naloge sa jednog mesta, čak i onih sa udaljenih lokacija.
 3. Automatizovati odobrenja naloga bez čekanja
 4. Pregledati nalog uz ideksiranje. A nakon skeniranja možete ga lako pronaći pomoću barkoda ili OCR tehnologije.
 5. Automatizovati praćenje ključnih karakteristika robe, npr. rok trajanja.
 6. Pratiti porudžbenicu i njene prateće dokumente sa jedne platforme.
 7. Pregledati sve povezane dokumente
 8. Integrisati sve to u postojeći program vašeg poslovnog softvera.

Da, sve to su poslovi koji se mogu automatizovati, pojednostaviti, ubrzati i bezbedno koristiti uz vaše unapređenje a na zadovoljstvo vaših klijenata.

Dodajmo svemu tome još i sigurnost podataka, lakše arhiviranje i brži pristup.

A složiti ćete se sa nama da dobar pristup dokumentaciji olakšava rad i čini zaposlene manje stresnim.

I tu nije kraj…

Na kraju meseca potrebno je fakturisati usluge klijentima. Pošaljite fakture za najam skladišnog prostora pomoću aplikacije  eDokument PoliSign u kojoj se priprema e-faktura uz elektronski potpis, vrši automatsko adresiranje klijenata, slanje i praćenje statusa (na čekanju/preuzeto) i dobija potvrda o preuzimanju. Pređite sa papirnih na e-dokumenta.

Pored upravljanja bazom podataka, upravljanja ugovorima, web access-a, obrade porudžbenica i obradi ulaznih faktura o kojima smo pisali u prethodnim objavama, upravljanje skladištima je još jedna od koristi Therefore rešenja. Ova vam garantuje da se roba najekonomičnije preuzme u skladište, pravilno složi i pouzdano isporuči krajnjim korisnicima…  A koristi ima još…

Call Now Button